GRC ZORION Carski Kot*PL

* Grand Champion (TICA) * * NAJLEPSZY KOT ROSYJSKI NIEBIESKI EUROPY PÓŁNOCNEJ'TICA 2020 *

  • Data ur.: 21 września 2018
  • Kolor: RUS a (niebieski)
  • Matka: Greta Błękitek*PL
  • Ojciec: IC Alexander Swaldiphary

Osiągnięcia wystawowe


  • Najlepszy Kot Rosyjski Niebieski Europy Północnej - TICA 2020
  • Grand Champion - TICA 2019

O Kocie...