Aktualności

Najnowsze wydarzenia w naszej hodowli

* 2 listopada 2020 *

ABC Kocich Wystaw

Kocie wystawy przyciągają hodowców i właścicieli kotów rasowych z całego świata. Jeździmy na wystawy aby pokazać dumę swojej hodowli, obejrzeć koty z innych hodowli, powymieniać się doświadczeniami, miło spędzić czas w towarzystwie ludzi, którzy dzielą naszą pasję. Sędziowie biorą pod uwagę wygląd kota i jego kondycję. Każda rasa ma swój standard, gdzie jest opisane, jak kot ma wygadać – od kształtu ucha i jego umiejscowienia, po kolor oka, jego kształt i wielkość. Każdy szczegół fenotypu kota jest opisany w standardzie i sędziowie według tego standardu oceniają i wybierają koty od najsłabszego do najlepszego. Nasze koty wystawiamy na międzynarodowych wystawach organizowanych przez Felis Polonia, która działa pod patronatem FIFe  oraz The International Cat Association, czyli międzynarodową organizację felinilogiczną TICA. Poniżej przedstawiamy zasady wystawowe  panujące pod patronatem FIFe oraz TICA gdyż jesteśmy członkiem właśnie tych organizacji.

Zasady i tytuły wystawowe kotów rasowych w TICA

Zacznijmy od tego, że naszego kota oceni danego dnia każdy sędzia. Nie ma oddolnego ograniczenia na liczbę zaproszonych sędziów, ale zazwyczaj na wystawie jest co najmniej czterech, a częściej pięciu do siedmiu. Górne ograniczenie istnieje i wynosi osiem (maksymalnie tyle razy dziennie kot może być oceniany).

Koty wzywane są do sędziego klasami. TICA dzieli koty na następujące klasy:

 • kocięta, w wieku od 4 do 8 miesięcy, ras o statusie championship (także te wcześnie wykastrowane)
 • koty dorosłe – powyżej 8 miesięcy, niewykastrowane, ras o statusie championship
 • kastraty – powyżej 8 miesięcy, wykastrowane, ras o statusie championship
 • kocięta domowe, w wieku od 4 do 8 miesięcy
 • koty domowe, w wieku powyżej 8 miesięcy, wszystkie muszą być wykastrowane!
 • koty ras wstępnie uznanych (preliminary new breeds) – razem oceniane są kocięta, dorosłe i kastraty
 • koty ras zaawansowanie uznanych (advanced new breeds) – razem oceniane są kocięta, dorosłe i kastraty
 • nowe cechy (new traits) – koty ras uznanych o nieuznanych cechach (inna długość włosa, nieuznany kolor futerka)

Za podziałem klas idzie numeracja kotów w katalogu, która jest tak zorganizowana, że widząc numer kota, możemy łatwo powiedzieć, do jakiej klasy należy. Wygląda to następująco:

 • 1 – 50 – kocięta długowłose
 • 51 – 100 – kocięta krótkowłose
 • 101 – 200 – koty dorosłe długowłose
 • 201 – 300 – koty dorosłe krótkowłose
 • 301 – 350 – kastraty długowłose
 • 351 – 400 – kastraty krótkowłose
 • 401 – 450 – kocięta i koty domowe długowłose
 • 451 – 500 – kocięta i koty domowe krótkowłose
 • 501 – 550 – koty ras wstępnie uznanych
 • 551 – 600 – koty ras zaawansowanie uznanych
 • 601 – 650 – nowe cechy

Na jednym ringu sędzia ocenia koty każdej z klas po kolei (kolejność klas jest różna na różnych ringach, aby sędziowie nie czekali na koty). Zazwyczaj najpierw oceniane są wszystkie koty ras długowłosych w danej klasie, potem wszystkie koty ras krótkowłosych, ale może być odwrotnie. Ważne jest jednak, że „nie miesza się” kotów krótko i długowłosych podczas ocen.

W każdej klasie i długości włosa wołane są do oceny po kolei koty wszystkich ras. Na tym etapie oceny porównanie między kotami kończy się na jednej rasie. Sędzia wybiera po kolei:

W trakcie oceny sędzia, przydzielając miejsca kotom, oznacza je kolorowymi wstążkami, które stawia obok numeru kota. Kolor niebieski oznacza pierwsze miejsce, kolor czerwony – drugie, żółty – trzecie, zielony – czwarte, biały – piąte.
 • po pięć najlepszych kotów w każdym kolorze, dając im miejsca od pierwszego do piątego; jeśli kotów jest mniej, to i miejsc mniej, jeśli więcej, pozostałe koty nie dostają żadnej noty
 • następnie sędzia wybiera po trzy najlepsze koty w każdej grupie kolorystycznej (division); grupy kolorystyczne są uniwersalne, każda rasa jest dzielona tak samo; oczywiście może się zdarzyć, że w jakiejś rasie nie każda grupa kolorystyczna ma jakichkolwiek przedstawicieli, skrajnym przypadkiem będą tu n.p. koty rosyjskie niebieskie, które mają jeden dozwolony kolor, a zatem, siłą rzeczy, tylko jedną grupę
 • na końcu sędzia wybiera trzy najlepsze koty z całej rasy

 

Każdy sędzia ma do dyspozycji własną przestrzeń, gdzie ocenia koty, tzw. ring. Na ringu musi być minimum 10 pojedyńczych klatek. Proces oceny przebiega tak:

 • clerk czyści klatki i ustawia na nich numerki kotów
 • właściciele przynoszą swoje koty i wkładają je do klatek z właściwymi numerkami
 • sędzia ocenia część lub wszystkie przyniesione koty, wyjmując każdego z klatki, stawiając na stoliku, oglądając i wkładając z powrotem do klatki
 • gdy oceni jakąś grupę kotów, rozdaje noty – miejsca w kolorze, grupie kolorystycznej lub rasie, w zależności od etapu oceniania
 • po ocenie sędzia lub clerk wyjmują (lub kładą) numerek kota; jest to znak dla właściciela, że może już zabrać swojego podopiecznego z klatki
 • clerk znów czyści klatki, ustawia kolejne numerki i ocena toczy się dalej

Podział na grupy kolorystyczne jest następujący:

Analogicznie, tyle, że innymi kolorami, oznaczane są miejsca w grupie kolorystycznej. Kolor czarny oznacza pierwsze miejsce, kolor fioletowy – drugie, pomarańczowy – trzecie.

 • traditional solid division – koty gładkie, nie point, nie srebrzyste, bez białego
 • traditional tortie division – szylkretki gładkie, nie point, nie srebrzyste, bez białego
 • traditional tabby division – koty pręgowane, nie point, nie srebrzyste, bez białego
 • traditional smoke/silver division – wszystkie koty dymne i srebrzyste, nie point, bez białego
 • traditional solid&white division – koty gładkie, nie point, nie srebrzyste, z dodatkiem bieli
 • traditional tortie&white division – szylkretki gładkie, nie point, nie srebrzyste, z dodatkiem bieli
 • traditional tabby&white division – koty pręgowane, nie point, nie srebrzyste,z dodatkiem bieli
 • traditional smoke/silver&white division – wszystkie koty dymne i srebrzyste, nie point, z dodatkiem bieli
 • analogicznie do powyższych 8 grup mamy kolejne 8 dla kotów pointed (point syjamski), 8 dla mink (point tonkijski) i 8 dla sepia (point burmski); w sumie mamy więc 32 grupy kolorystyczne

Przykład:

Załóżmy, że sędzia ocenia następujące 9 kotów rasy maine coon:

 1. niebieski
 2. niebieski
 3. niebieski
 4. biały
 5. czarny pręgowany klasycznie
 6. czarny pręgowany klasycznie
 7. czarny pręgowany tygrysio
 8. czarny z białym
 9. czarny z białym

Ocena będzie przebiegała następująco:

 • sędzia oceni koty 1-3 i przyzna im miejsca w kolorze, od pierwszego do trzeciego
 • następnie sędzia oceni kota nr 4 i da mu pierwsze miejsce w kolorze
 • sędzia ocenił już wszystkie cztery koty z grupy kolorystycznej traditional solid, więc teraz przydzieli trzy miejsca w tej grupie kolorystycznej; widzimy więc, że jeden z kotów nie dostanie żadnego miejsca w grupie; ten kot może zostać już odesłany z ringu
 • następnie sędzia oceni koty nr 5 i 6 i przyzna im pierwsze i drugie miejsce w kolorze
 • potem oceni kota nr 7 i da mu pierwsze miejsce w kolorze
 • następnie wszystkim trzem pręgusom przyzna miejsca w grupie kolorystycznej traditional tabby
 • na końcu oceni koty nr 8 i 9, przyznając im pierwsze i drugie miejsce w kolorze; ponieważ te dwa koty są jedynymi kotami w grupie kolorystycznej traditional solid&white, automatycznie otrzymają takie same miejsca w tej grupie
 • na samym końcu ze wszystkich kotów, które dostały miejsca w grupach kolorystycznych sędzia wybierze trzy najlepsze koty w rasie maine coon

Gdy sędzia oceni już koty wszystkich ras w danej klasie, wybiera pewną liczbę (jaką – o tym za chwilę) kotów w tej klasie, które uważa za najlepsze i te koty trafiają do finału. W finale koty dostają kolejne miejsca od pierwszego do n-tego, gdzie n to ilość kotów w finale. Są tu koty rozmaitych ras, są to po prostu najlepsze koty z danej klasy (dorosłych, kociąt itd.)

Należy pamiętać, że ocena sędziego na żadnym etapie nie może być sprzeczna! Co to oznacza? Otóż, jeśli sędzia wybrał pewną kolejność kotów przyznając noty w kolorze, to potem, przyznając noty w grupie kolorystycznej, nie może dać lepszego miejsca kotu, którego ocenił gorzej w kolorze. W naszym przykładzie z maine coonami, załóżmy, że koty 1,2 i 3 dostały kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kolorze. Gdy sędzia spośród kotów 1, 2, 3 i 4 wybiera trzy najlepsze w grupie traditional solid, nie może na pierwszym miejscu postawić kota nr 3, gdyż oceniając kolor, dał do zrozumienia, że kot 1 i 2 są od niego lepsze. Na pierwszym miejscu może zatem znaleźć się tylko kot 1 lub 4, który to nie miał konkurencji w kolorze, więc był w nim najlepszy. Tak samo, gdy sędzia wybiera najlepsze koty w danej rasie, nie może na pierwszym miejscu postawić kota, który był drugi lub trzeci w jakiejś grupie.

Ta sama reguła dotyczy finałów. Sędzia wzywa grupę najlepszych kotów, ale nie ma reguły, która mówi, koty których ras mają się znaleźć w finale. Może być tak, że sędzia wezwie trzy najlepsze koty maine coon i trzy najlepsze norweskie leśne, a nie wezwie żadnego bengala, bo ta rasa była akurat danego dnia kiepsko reprezentowana. Jeśli jednak wezwie do finału kota maine coon, któremu dał drugie miejsce w rasie, to musi wezwać tego, któremu dał miejsce pierwsze i musi się on w klasyfikacji finałowej uplasować wyżej.

No dobrze, ale to ile w końcu kotów trafia do tego finału?

Zanim odpowiemy na to pytanie, należy jeszcze dodać, że ringi dzielimy na dwa rodzaje: wszystkich ras (allbreed) i specjalistyczny (specialty). Ringi te różnią się tym, że na ringach specialty organizuje się oddzielne finały dla kotów ras długowłosych i krótkowłosych, natomiast na ringu allbreed finał jest jeden dla całej klasy kotów.

Ilość kotów w finale zależy od ilości kotów, jakie były obecne podczas oceny. I tak:

 • jeśli było 20 lub mniej kotów, do finału trafia ich 5
 • przy 21 kotach w finale jest 6
 • przy 22 kotach w finale jest 7
 • przy 23 kotach w finale jest 8
 • przy 24 kotach w finale jest 9
 • jeśli kotów jest 25 lub więcej, w finale zobaczymy 10

No dobrze, nasz kot jest oceniany, nosimy go od ringu do ringu, zdobywa jakieś nagrody w kolorze, grupie, rasie, raz i drugi nawet trafił do finału. Co z tego wynika?

Dwie rzeczy: tytuły i ranking.

Co to jest ranking opisane jest dokładnie w sekcji ranking wystaw. Tu natomiast objaśnimy kwestię tytułów.

Za miejsca w kolorze oraz grupie kolorystycznej (ale nie w rasie!) koty dostają punkty. Za miejsca w kolorze: za 1 – 25 punktów, za 2 – 20 punktów, 3 – 15 punktów, 4 – 10 punktów, 5 – 5 punktów. Za miejsca w grupie kolorystycznej: 1 – 25 punktów, 2 – 20 punktów, 3 – 15 punktów. Punkty te są sumowane, czyli kot który dostał pierwsze miejsce w kolorze oraz w grupie kolorystycznej, otrzymuje łącznie 50 punktów.

Za miejsca w finałach też należą się punkty. Na ringu allbreed: 200 punktów za 1 miejsce, 190 za 2 i tak dalej, aż do 110 punktów za 10 miejsce. Na ringu specialty dostanie 150 punktów za 1 miejsce do 60 punktów za 10 miejsce.

Aby otrzymać kolejny tytuł, kot musi zdobyć pewną ilość punktów oraz wziąć udział w pewnej ilości finałów. Wygląda to tak:

 • aby otrzymać tytuł Champion, kot musi uzyskać 300 punktów od co najmniej 4 różnych sędziów i wziąć udział w co najmniej jednym finale
 • Grand Champion – kot musi uzyskać 1000 punktów i wziąć udział (sumarycznie z tytułem Champion) w 6 finałach; w co najmniej 3 z tych finałów kot musi się znaleźć w pierwszej piątce (jeśli jest to finał specialty), w pierwszej dziesiątce (jeśli allbreed)
 • Double Grand Champion – 2000 punktów i jeden dodatkowy finał (pierwsza piątka, jeśli specialty, pierwsza dziesiątka – jeśli allbreed)
 • Triple Grand Champion – 3000 punktów i jeden dodatkowy finał (pierwsza piątka, jeśli specialty, pierwsza dziesiątka, jeśli allbreed)
 • Quadruple Grand Champion – 4000 punktów i jeden dodatkowy finał (pierwsza piątka, jeśli specialty, pierwsza dziesiątka, jeśli allbreed)
 • Supreme Grand Champion – 6000 punktów i jedna nagroda Best Cat (pierwsze miejsce w dowolnym finale); Best Cat musi zostać zdobyty na oddzielnej wystawie już po uzyskaniu kwalifikacji na tytuł QGC, przy czym w przypadku wystawy back-to-back każdy dzień liczy się jako oddzielna wystawa.

Uwaga praktyczna: co tak naprawdę oznacza to zastrzeżenie „pierwsza piątka, jeśli specialty, pierwsza dziesiątka, jeśli allbreed”? Należy to rozumieć tak: na ringu allbreed liczy się każde miejsce w finale, na ringu specialty tylko miejsca od pierwszego do piątego, czyli jeśli na specialty kot dostanie miejsce szóste lub dalsze, to tak jakby nie miał wcale finału, przy czym oczywiście punkty z tego finału sumują się do ogólnego licznika punktów.

Punkty sumują się w trakcie zdobywania tytułów, czyli po zdobyciu pierwszych 300 kolejne punkty dodają się dalej do ogólnej sumy, aż do przekroczenia progu 1000, potem 2000 i tak dalej. Finały liczą się oddzielnie, czyli jeden finał potrzebny do zdobycia tytuły Champion „zużywa się” i na tytuł Grand Champion trzeba uzbierać kolejne pięć finałów.

Jeśli kot ma wymaganą liczbę punktów, ale brakuje mu finałów, to nie dostaje tytułu, ale gdy tylko dostanie ostatni potrzebny finał, natychmiast uzyskuje kolejny tytuł.

Widać, że w tym systemie prędkość zdobywania tytułów bardzo zależy od, mówiąc kolokwialnie, jakości kota. Na jednym ringu allbreed kot może maksymalnie zdobyć 250 punktów (25 za 1 miejsce w kolorze, 25 za 1 miejsce w grupie kolorystycznej, 200 za 1 miejsce w finale). Na dwudniowej wystawie z 6 ringami allbreed dziennie kot idealny może zdobyć nawet tytuł Triple Grand Champion – jeśli 12 razy zajmie pierwsze miejsce, uzbiera 3000 punktów i większą nawet, niż potrzebna, liczbę finałów na ten tytuł.

Z drugiej strony, kot przeciętny, który z rzadka trafia do finału, może zbierać kwalifikacje na tytuły przez całe lata, a tytuł Supreme może okazać się poprzeczką nie do przeskoczenia – w końcu kot musi nie tylko znaleźć się w finale, ale zająć w nim pierwsze miejsce!

Wymienione powyżej tytuły dotyczą kotów dorosłych. Kastraty i koty domowe zdobywają tytuły wg identycznego schematu, różnią się tylko nazwy tytułów. I tak kastraty ubiegają się o tytuł Champion Alter, Grand Champion Alter i dalej aż do Supreme Grand Champion Alter. Koty domowe zaś zdobywają tytuły od Master do Supreme Grand Master.

Kocięta i kocięta domowe nie zdobywają tytułów.

Powyższe reguły dotyczące finałów oraz tytułów obowiązują w klasach: kocięta, koty dorosłe, kastraty, koty i kocięta domowe. W pozostałych klasach ocena na ringu przebiega tak samo, ale finał jest już inny. W finale sędzia wskazuje jednego, najlepszego kota z klasy, który otrzymuje nagrodę, odpowiednio Preliminary New Breed Merit, Advanced New Breed Merit, New Traits Merit. Koty w tych klasach nie zdobywają tytułów.

Tytuły wystawowe kotów rasowych wg FIFe

CH Champion  Tytuł Champion
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty
 CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAC.
Aby otrzymać certyfikat CAC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
PR Premior (kastraty) Tytuł Premior
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty
 CAP od trzech różnych sędziów na  międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAP.
Aby otrzymać certyfikat CAP kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
IC International Champion  Tytuł International Champion
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty
 CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CACIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
IP International Premior (kastraty)  Tytuł International Premior.
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty
 CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CAPIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
GIC Grand International Champion  Grand International Champion.
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów
 CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGCIB.
 Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIC
Grand International Champion

 • kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

GIP Grand International Premior kastraty Grand International Premior
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów
 CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGPIB.
 Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
 dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIP
Grand International Premior
SC Supreme Champion Tytuł Supreme Champion – dawniej EC Europa ChampionOd 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Champion (EC) na tytuł Supreme Champion (SC).
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CACS
.
Koty, które uzyskają tytuł EC Europa Champion do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł 
SC Supreme Champion.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów
 CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CACS
 Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
 dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SC Supreme Champion

 • kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
  W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CACSPo zdobyciu dziesięciu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CACS w innym kraju.

Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

SP Supreme Premior (kastraty) Tytuł Supreme Premior dawniej EP Europa Premior.  Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Premior(EP) na tytuł Supreme Premior (SP).
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CAPS
.
Koty, które uzyskają tytuł EP Europa Premior do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł SP
 Supreme Premior.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów
 CAPS od trzech różnych sędziów w  trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAPS
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
 dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SPSupreme Premior

 • kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CAPS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CAPSPo zdobyciu dziesięciu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CAPS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

JW JUNIOR WINNER Kot musi zdobyć 5 x tytuł BIS w okresie pomiędzy4 – 10 miesiącem życia w klasach wystawowych 11 i 12 – “JW” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
WW WORLD WINNER  BIS na Wystawie Światowej – to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz rokiem zdobycia “WW” przed pełnym imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
SW SCANDINAVIAN WINNER  BIS na skandynawskim odpowiedniku Wystawy Światowej – “SW” to tytuł dożywotni i umieszczony przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
DSM Distinguished Show Merit  O ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe w pełni uznanych ras włącznie z kastratami i koty domowe uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe – klasy wystawowe 1-10 oraz 14.  By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytułBIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień.  Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DSM Distinguished Show Merit.
DSM
” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
DVM Distinguished Variety Merit  O ten tytuł ubiegać się mogą koty w pełni uznanych ras włącznie z kastratami oraz koty wstępnie uznanych ras uczestniczące w wystawach krajowych i międzynarodowych FIFe.
By uzyskać tytuł DVM kot musi minimum 10 razy
 uzyskać tytuł BIV 
(klasy wystawowe 1-12) Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIV wynosi dwa lata i jeden dzień.
Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DVM
Distinguished Variety Merit. DVM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota. Liczą się oceny uzyskane od 1.01.2008 roku.
DM DISTNGUISHED MERIT  Zdobycie tytułu Distinguished Merit (DM) jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior.
W przypadku kocura – spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe. “DM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
NW NATIONAL WINNER  Tytuł wprowadzony od 01.01.2011
W każdym kraju członkowskim FIFe członek FIFe może zdecydować, na jakich zasadach przyznaje się ten tytuł
.
Należy spełnić następujące warunki:

 • Członek FIFe może nadać tytuł maksymalnie 15 kotom w danym roku  kalendarzowym; koty mogą uzyskać tylko jeden tytuł NW w danym   roku kalendarzowym.
 • Koty takie muszą mieć za sobą rywalizację na wystawach w danym   roku kalendarzowym w klasach 1-12 lub 14; Członek FIFe może zdecydować, na jakiej minimalnej ilości wystaw koty takie muszą być pokazane.
 • Rywalizacja o tytuł NW może opierać się jedynie na rezultatach z   wystaw organizowanych przez Członka FIFe przyznającego tytuł.
 • Członkowie FIFe mogą przyznawać tytuł NW jedynie kotom ras w   pełni  uznanych, zarejestrowanych w ich własnych Księgach   Rodowodowych (jak również kotom domowym), i które należą do ich członków indywidualnych.
 • Zwycięskie koty będą miały swój tytuł NW zarejestrowany w taki sam sposób, w jaki rejestruje się inne oficjalne tytuły FIFe. tzn. tytuł NWumiejscowiony będzie przed pełnym imieniem kota i wszelkimi innymi tytułami kota.
 • Imiona kotów z tytułem National Winner muszą być opublikowane.

Źródło: Klub Kota X-Treme,  Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club Wrocław